Tornion Prisma
 
Vastaava mestari
Ins.Timo Aarnio
p. 040 6812087 

Osoite:
Oikokatu 1, 95420  TORNIO

Ylitornion S-market

Ins.opis.  Atte Kujala

p. 040 8248946

Osoite:
Niurontie 7, 95600  YLITORNIO

 

 

 

 

Vastaava mestari

Ins. Anssi Rimpisalo 

p. 040 6842508

Osoite: Hahtisaarenkatu 4, 94100  KEMI